Συμβουλευτική γονέων

Είναι σημαντικό ο γονιός να κατανοεί τη θετική κι αρνητική συμπεριφορά του παιδιού.

Η Συμβουλευτική Γονέων εκπαιδεύει σε θέματα σωστής ανατροφής παιδιών και δίνει την ευκαιρία επίλυσης των αποριών των γονέων.

Μπορείτε να μάθετε τι πρέπει να κάνετε όταν το παιδί δεν σας ακούει, όταν γκρινιάζει και φωνάζει χωρίς προφανή αιτία κι όταν απλά δεν γνωρίζετε αν ακολουθείτε τη σωστή τακτική. Ωστόσο, οι ατομικές συναντήσεις με θέμα τη Συμβουλευτική Γονέων έχουν και προληπτικό χαρακτήρα, απευθυνόμενες σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, καθώς και σε μελλοντικούς γονείς. Έχουν στόχο την ενίσχυση και διαρκή βελτίωση του γονεϊκού ρόλου, την ευαισθητοποίηση των γονέων και την διαφοροποίηση της στάσης τους μέσα στην οικογένεια.

Οι συνεδρίες θα σας βοηθήσουν να:

 • Κατανοήσετε τις διαφορετικές συμπεριφορές των παιδιών σας, καθώς και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν.
 • Μάθετε με ποιους τρόπους μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να ξεπερνάνε δύσκολες καταστάσεις.
 • Ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των παιδιών και να πάρετε απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματά σας.
 • Πετύχετε βελτίωση της επικοινωνίας με τα παιδιά σας.

Τα συχνότερα ζητήματα που αναφέρονται στη Συμβουλευτική Γονέων είναι:

 • Ανυπακοή
 • Αδελφική ζήλια
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Αυτοπεποίθηση παιδιού
 • Εφηβεία
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
 • Οικογένεια και σχολείο
 • Επικοινωνία μέσα στην οικογένεια
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Επιθετικότητα
 • Επικριτική συμπεριφορά
 • Θυμός

Η κάθε συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά.

Συνήθως οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, ωστόσο η συχνότητα αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου.

TOP