Ομάδες εφήβων

Μέσω της ομάδας οι έφηβοι αποκτούν αυτογνωσία και μαθαίνουν να χειρίζονται με λειτουργικό τρόπο οποιεσδήποτε ανησυχίες και προβληματισμούς προκύπτουν μέσα από την καθημερινότητα τους.

Θέματα που δύναται να προκύψουν προς συζήτηση μέσα στην ομάδα είναι τα εξής:

  • Σχολικός/ προσωπικός εκφοβισμός (bullying)
  • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης
  • Προσανατολισμός στόχων
  • Διαπροσωπικές σχέσεις με συνομηλίκους και οικογένεια, κτλ.

Συνεδρίες ομάδων.

Οι ομάδες αποτελούνται από τα 3 έως 8 άτομα και λειτουργούν με απόλυτη εχεμύθεια, ώστε να ενισχύεται η εμπιστοσύνη προς τον θεραπευτή και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Το πρόγραμμα διεξάγεται μια φορά την εβδομάδα σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα.

TOP