Ομάδες εργοθεραπείας

Οι ομάδες εργοθεραπείας απευθύνονται σε παιδιά που βρίσκονται σε κοντινές ηλικιακές ομάδες και εμφανίζουν παρόμοιες ιδιαιτερότητες.

Μέσα από την ομάδα τα παιδιά μαθαίνουν:

  • Να συνεργάζονται & να λειτουργούν ομαδικά
  • Να δουλεύουν συλλογικά και ομαλά για την επίτευξη κοινών στόχων
  • Να βελτιώνει το κάθε ένα τις ξεχωριστές δεξιότητες που υπολείπεται
  • Να προετοιμάζονται για την ένταξη τους στο σχολείο

Οι ομάδες μας λειτουργούν 2 φορές την εβδομάδα

Η κάθε φορά διαρκεί 90 λεπτά και αποτελούνται από 3 έως 4 παιδιά.

TOP