Ομάδες γονέων

Στο χώρο μας θα διοργανώνονται μια φορά τον μήνα ενημερωτικές ομιλίες, υπό την εποπτεία και διεύθυνση της ψυχολόγου μας, για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη, κοινωνική προσαρμογή και συμπεριφορά των παιδιών.

Τα θέματα που συζητούνται κάθε φορά στην ομάδα προκύπτουν σύμφωνα με τα αιτήματα των γονέων / συμμετεχόντων.

Συνεδρίες ομάδων.

Οι ομιλίες διαρκούν 1,5 ώρα και ο αριθμός συμμετεχόντων ανέρχεται από 4 έως 8 άτομα.

TOP