Η μέθοδος μας

Στο «Μέρος Του Λόγου» οι υπηρεσίες μας είναι πάντα μέρος ενός ευρύτερου συνόλου συμβουλευτικής και ειδικής αγωγής, καθώς σε περιπτώσεις ανήλικων θεραπευόμενων ενημερώνεται και εμπλέκεται ολόκληρη η οικογένεια. Πάντα ακούμε και λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας τις ανάγκες και τα αιτήματα των κηδεμόνων.

Όλες οι ατομικές συνεδρίες διαρκούν 50 λεπτά. Συγκεκριμένα όσον αφορά τα παιδιά, το κάθε ένα έχει το προσωπικό του τετράδιο και έπειτα το τέλος της συνεδρίας ενημερώνονται πάντα οι γονείς και τους δίνονται σαφείς οδηγίες για το σπίτι.

Ακόμα, όσον αφορά τα προγράμματα της λογοθεραπείας/εργοθεραπείας οι γονείς ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν τη συνεδρία όποτε κρίνεται ώφέλιμο για το παιδί. Επίσης, ερχόμαστε σε επικοινωνία με το σχολείο και τους παιδαγωγούς του παιδιού έτσι ώστε να ακούσουμε και να ενημερώσουμε τους δασκάλους του και να προτείνουμε λύσεις διαχείρισης και ένταξης, όπου χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο, τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο γρήγορα και οι στόχοι μας εκπληρώνονται ευκολότερα.

Προσφέρουμε επίσης προγράμματα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές, ενώ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στην 1 δημοτικού, μέσω της ανίχνευσης της σχολικής ετοιμότητας με εξειδικευμένα σταθμισμένα τεστ.

Η επικοινωνία δεν είναι μόνο η ομιλία.

Εξηγούμε πάντα πως ένα παιδί για να φτάσει στο λόγο χρειάζεται πρώτα να κατακτήσει ορισμένες βασικές δεξιότητες, όπως η βλεμματική επαφή, το δείξιμο και η ολοκλήρωση δραστηριοτήτων σε καρέκλα, και τις δουλεύουμε παράλληλα. Ο στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τη μαθησιακή διαδικασία μέσω παραγωγικών και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων.  Το κάθε ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης είναι μοναδικό και εφαρμόζεται σύμφωνα με τη προσωπικότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού.

TOP