Θεραπευτικό παιχνίδι (Play therapy)

Το Θεραπευτικό παιχνίδι, παιγνιοθεραπεία είναι μια κυρίως μη κατευθυντική προσέγγιση που χρησιμοποιεί ως μέσον το παιχνίδι και τις τέχνες, βασισμένη στην προσωποκεντρική προσέγγιση του Carl Rogers και στις αρχές τις Axline.

Είναι ένας τρόπος να βοηθήσουμε τα παιδιά που έχουν συναισθηματικά, κοινωνικά και προβλήματα συμπεριφοράς, να βοηθήσουν τον εαυτό τους.

Δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να «παίξουν» τα συναισθήματά τους και τα προβλήματά τους μέσα σε ένα πλαίσιο, με θεραπευτικό στόχο χρησιμοποιώντας τον φυσικό τους τρόπο έκφρασης – το παιχνίδι.

Το θεωρητικό μοντέλο της APAC

Συνθετικό (Integrative)


 • Το «σύστημα εργαλείων» της Παιγνιοθεραπείας
 • Χρησιμοποιεί κυρίως μη-κατευθυντικές αλλά συμπεριλαμβάνει και κατευθυντικές διαδικασίες
 • Δουλεύει με το ασυνείδητο και το συνειδητό
 • Πρακτική και έρευνα

Ολιστικό (Holistic)


 • Το παιδί ως σύνολο

Ποια παιδιά μπορούν να ωφεληθούν;

 • Κακοποίηση (Emotional, Physical, Sexual)
 • ΔΕΠ-Υ
 • Θυμός
 • Θέματα συναισθηματικού δεσμού
 • Αυτισμός
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Πένθος / απώλεια
 • Σχολικός εκφοβισμός
 • Προβλήματα επικοινωνίας
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση – Εφιάλτες
 • Σωματική ανικανότητα
 • Φτωχές σχολικές επιδόσεις
 • Διαζύγιο – χωρισμός
 • Κοινωνική περιθωριοποίηση
 • Τραύμα
 • Αδικαιολόγητες σχολικές απουσίες
 • Χαμηλή απόδοση (Ακαδημαϊκή, Κοινωνική, Πολιτισμική)
 • Αποσυρμένη προσωπικότητα

Πώς δουλεύει το Play Therapy?

Μέσα από το «σύστημα εργαλείων» που έχει αναπτύξει:

Το παιχνίδι ρόλων, το δίσκο άμμου, τη ζωγραφική, την κίνηση, το χορό, τη μουσική, τον πηλό και πολλά άλλα εργαλεία. Κυρίως, μέσα από τη  σχέση που αναπτύσσει με το θεραπευτή και το πλαίσιο.

Ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον επιτρέπει στο παιδί να παίξει με όσο λιγότερα όρια γίνεται, αλλά όσα ακριβώς είναι αναγκαία (για την ασφάλειά του). Αυτή η πρακτική επιτρέπει στη θεραπεία να πραγματοποιηθεί σε πολλά επίπεδα ακολουθώντας τη φυσική, εσωτερική μας τάση προς την υγεία. Το παιχνίδι και η δημιουργικότητα λειτουργούν κυρίως σε επίπεδο ασυνείδητου.

Με τη βοήθεια του Play Therapy:

 • Tο παιδί ανακουφίζεται και γίνεται ικανό να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του
 • Aνακτά την ικανότητα ομαλής συναναστροφής με τους γονείς τους δασκάλους και τους φίλους του.
 • Οι γονείς διευκολύνονται με τα παιδιά τους και βελτιώνεται η ποιότητα της οικογενειακής ζωής.
 • Ελεύθερο από συναισθηματικά μπλοκαρίσματα, το παιδί μπορεί να βελτιώσει την ικανότητά του για μάθηση, καθώς είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει στο μέγιστο το δυναμικό του.
 • Το Play Therapy μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμο, επίσης, σε περιπτώσεις νοσηλείας, οπότε μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της ιατρικής αγωγής και στην επίτευξη γρήγορης ανάρρωσης.

Οι έρευνες καταδεικνύουν θετικά αποτελέσματα στο 70% με 88% των παιδιών που λαμβάνουν μια παρέμβαση μέσω Play Therapy.

Η συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση στην οποία έχω εκπαιδευτεί από την Play Therapy Greece (PTGR) είναι σύμφωνη με τα πρότυπα που έχει καθορίσει το PTUK (Play Therapy United Kingdom), PTI (Play Therapy International) (www.playtherapyregister.org.uk)

Αναστασία Μπέκα
Εκ. ειδικός θεραπευτικού παιχνιδιού
Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού
Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής

TOP