Εκπαίδευση-Εποπτεία-Παράλληλη Στήριξη

Η «Παράλληλη Στήριξη» είναι ένας θεσμός, ο οποίος προβλέπεται από τη Νομοθεσία της Ειδικής Αγωγής και σκοπός της είναι η ένταξη των μαθητών με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) στο γενικό σχολείο.

Λειτουργεί ενισχυτικά στη μαθησιακή και κοινωνική πορεία του παιδιού και έχει ως απώτερο στόχο την αυτόνομη φοίτηση του μαθητή, στο βαθμό που είναι εφικτό για κάθε περίπτωση.

Ο θεσμός της παράληλη στήριξης δεν σχετίζεται με την απλή συνοδεία του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο και η «φύλαξή» του κατά την διάρκεια παραμονής του σε αυτό.

Ο/Η θεραπευτής παράλληλης στήριξης χρειάζεται να είναι καταρτισμένος, να έχει αντίστοιχο σχετικό πτυχίο με την ειδική αγωγή, εμπειρία και τις περισσότερες φορές συνίσταται η εποπτέια του για το περιστατικό που θα αναλάβει.

Το Μέρος του Λόγου αναλαμβάνει την εκπαίδευση/ εποπτεία θεραπευτών, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ως παράλληλη στήριξη σε σχολικό πλαίσιο (δημόσιο ή ιδιωτικό) καθώς επίσης, την εκπαίδευση / εποπτεία θεραπευτών κατόπιν αιτήματος των γονέων του κέντρου Μέρος του Λόγου αλλά και των γονέων οι οποίοι επιθυμούν να καταρτιστούν επιπλέον οι θεραπευτές, με τους οποίους συνεργάζονται σε πλαίσιο παράλληλης στηρίξης.

TOP